statistics belgium
>> Home > In de kijker

De bevolking per km²

Gegevens uit de Census 2011

Voor het eerst publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium demografische gegevens per vierkante kilometer. Dit is zichtbaar via een kaart die de bevolking in België op 1/1/2011 voorstelt op een raster dat uit vierkanten met zijden van 1 km bestaat. De bevolking van elk vierkant wordt berekend op basis van de geografische coördinaten van de woonplaats van elke persoon.

Een belangrijk pluspunt van dit soort geolokalisering is dat de verschillende delen van het territorium beter vergelijkbaar zijn. In tegenstelling tot andere administratieve indelingen zijn de geografische eenheden hier identiek. Op termijn zouden andere statistieken ook met dit hulpmiddel kunnen worden voorgesteld en geëxploiteerd.

Het gaat om de bijdrage van België tot het Geostat-project (uitgevoerd door het Europees forum voor geostatistiek (EFGS) en gefinancierd door Eurostat: (Geostat project) dat de kaart van de bevolking produceerde die een deel van de Europese Unie dekt. Het raster, dat het Europees forum voor geostatistiek (EFGS) ter beschikking stelt, maakt deel uit van een doorlopend raster dat de hele Europese Unie dekt. Het raster werd in het referentiesysteem ETRS89_LAEA (LAEA: projectie Lambert Azimuthal Equal Area) opgemaakt.

IN DE KIJKER
7 mei 2015

Voor het eerst publiceert de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium demografische gegevens per vierkante kilometer. Dit is zichtbaar via een kaart die de bevolking in België op 1/1/2011 voorstelt op een raster dat uit vierkanten met zijden van 1 km bestaat.
Copyright © 2015 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium